Naručite sada

Procedura Harmony Testa

Pre sprovođenja Harmony Test-a trudnica bi trebalo da ima urađen ultrazvučni pregled, kako bi se utvrdila nedjelja trudnoće i da li se radi o jednoplodnoj ili višeplodnoj trudnoći.
Procedura Harmony Testa

Procedura ispitivanja

Harmony Test se može uraditi od 10. nedjelje trudnoće (GN 10+0). Prije sprovođenja Harmony Test-a trudnica bi trebalo da ima urađen ultrazvučni pregled, kako bi se utvrdila nedjelja trudnoće i  da li se radi o jednoplodnoj ili višeplodnoj trudnoći.

Procedura je ilustrovana na slici ispod:

Procedura Harmony prenatalnog testa

Detaljni niz koraka je sljedeći:

 1. Pacijentkinja želi da uradi Harmony Test
 2. Genetsko savjetovanje
 3. Uzimanje uzorka venske krvi majke
 4. Popunjavanje Zahtjeva za sprovođenje analize
 5. Slanje uzorka u Cenata GmbH laboratoriju u Njemačkoj
 6. Sprovođenje analize
 7. Izolovanje plazme od cjelokupne krvi   Izolovanje cfDNA  DANSR analiza      Microarray (hibridizacija, prikaz slike)     FORTE analiza
 8. Analiza podataka i sastavljanje izvještaja nalaza
 9. Slanje rezultata Bio Save Lab-u
 10. Izvršavanje uplate
 11. Bio Save Lab saopštava rezultate analize pacijentkinji

Preduslovi za sprovođenje Harmony Test-a

Test se može uraditi  kod svih  trudnoća, i u slučaju primene In Vitro fertilizacije (IVF), nezavisno od toga da li se radilo o doniranoj jajnoj ćeliji ili ne. Harmony Test se primenjuje i kod blizanačkih trudnoća. Utvrđivanje poremećaja u broju polnih hromozoma (X, Y), kao što su, na primjer, Tarnerov ili Klinefelterov sindrom, trenutno nije moguće kod blizanačke trudnoće.

Tabela u nastavku daje pregled opcija Harmony Test-a koje je trenutno moguće sprovesti kod jednoplodne, odnosno višeplodne trudnoće.

Harmony T21/18/13Harmony T21/18/13 + XY
Utvrđivanje spola (prema zahtjevu)
Jednoplodna trudnoća (spontano ili pomoću IVF-a)
Blizanačka trudnoća (spontano ili pomoću IVF-a)

 

Preduslov za sprovođenje Harmony Test-a je detaljno informisanje pacijentkinje. Ukoliko se pacijentkinja odluči za test, uzima joj se 2 x 9 ml venske krvi. Nakon detaljnog popunjavanja Zahtjeva za sprovođenje analize, obje epruvete krvi se u skladu sa priloženim uputstvom pakuju i šalju kurirskom službom u našu laboratoriju  u Njemačkoj. Brigu oko uzimanja krvi i transporta preuzimaju saradnici Bio Save Lab-a.

Bio Save Lab se stara o tome da uzorak krvi trudnice stigne u laboratoriju u Njemačkoj već narednog dana. Uzorci se ne smiju nikada hladiti ili zamrzavati, jer u suprotnom dolazi do hemolize i test ne može pokazati rezultat koji bi mogao da bude protumačen.

Harmony Test se sprovodi u skladu sa njemačkim i evropskim standardima kvaliteta i zaštite podataka. Softver pomoću kog se sprovodi analiza testa poseduje oznaku CE.

Uzorci i podaci pacijentkinje ne napuštaju Njemačku.

Vreme obrade, od prijema uzorka u laboratoriju do slanja izveštaja rezultata, iznosi prosječno 3 radna dana. Rezultati pacijentkinje stižu u Bio Save Lab najkasnije 4. radnog dana od dana vađenja krvi.

Razlozi za izostanak rezultata

U rijetkim slučajevima može se dogoditi da je udio bebine DNK (cffDNA) u krvi majke relativno mali i da se iz tog razloga ne mogu dobiti rezultati. U ovakvim slučajevima naša laboratorija u Njemačkoj prvo automatski  radi ponavljanje analize. Ukoliko se i pri ponavljanju ispitivanja ne dobije rezultat, smatra se da nalaz „nije moguće protumačiti“. Ukoliko je potrebno, moguće je ponovo poslati nov uzorak krvi u nešto kasnijoj nedjelji trudnoće, shodno tome da se, kako trudnoća odmiče, sadržaj fetalne (bebine) DNK (fetalna frakcija) u majčinoj krvi povećava.

Slika 1: Povezanost „fetalne frakcije“ i gestacijske nedjelje (GN) (modifikovano prema izvoru)

Pre 21. gestacijske nedjelje: Fetalna frakcija raste za 0.11 % nedjeljno
Posle 21. gestacijske nedjelje: Fetalna frakcija raste za 1.1 % nedjeljno

Drugi razlozi za neuspješnu analizu su npr. donirana jajna ćelija, slučaj iščezlog blizanca, nepoznate hromozomske abnormalnosti prisutne kod majke i drugo.

Za tumačenje nalaza ili oko pitanja o metodi Harmony Test-a na raspolaganju Vam stoji naš tim kvalifikovanih medicinskih stručnih saradnika.