Naručite sada

Za ginekologe

Harmony Test predstavlja neinvazivni prenatalni skrining test (NIPT), koji se zbog posebno dizajnirane metode koju koristi odlikuje izvanredno visokom stopom detekcije, kao i veoma niskom lažno pozitivnom stopom.
Za ginekologe

Harmony Test predstavlja neinvazivni prenatalni skrining test (NIPT), koji se zbog posebno dizajnirane metode koju koristi odlikuje izvanredno visokom stopom detekcije, kao i veoma niskom lažno pozitivnom stopom. Test ispituje predodređene sekvence gena, što smanjuje vrijeme trajanja analize i troškove testa.

Istovremeno, Harmony Test analizira sekvence gena dosta detaljnije nego konvencionalne NIPT metode.

Još detalja o Harmony Test-u pronaći ćete ovdje.

Test se može uraditi od 10. nedjelje trudnoće i omogućava utvrđivanje najčešćih poremećaja u broju hromozoma  (trizomija hromozoma 21, 18 i 13) kao i broja spolnih hromozoma X i Y.