Cilj prenatalnog testiranja je da vam pruži informacije o genetskom zdravlju vaše bebe i ukaže na eventualne anomalije još u ranim fazama trudnoće. Zato je važno prenatalno testiranje obaviti pravovremeno, i ostati bezbrižan u trudnoći.

Qualified® 360° prenatalni test je all-chromosome & microdeletions∕duplications prenatalni test koji Vam pruža informacije o trizomijama i monozomijama za sve hromozome dajući Vam mnogo precizniju sliku i o mikrodelecijama i duplikacijama u odnosu na standardni all-chromosome & microdeletions NIPT. 

  • Specifičnost Qualified® prenatalnog testa je 99,9%
  • Može da se radi već od 10. nedelje trudnoće
  • Bez rizika je za mamu i bebu
  • Najdetaljnija analiza metodom sekvencioniranja 4.0 generacije
  • Rezultati za 3-5 dana
  • Qualified® 360° ispituje svih 46 hromozoma i 512 regija u genomu (mikrodelecije)
  • Utvrđuje pol bebe

Od 17.-31. maja uz svaku opciju Qualified® prenatalnog testa, poklanjamo test na Cističnu Fibrozu!

Za dodatne konsultacije i zakazivanje termina testiranja, kontaktirajte sebi najbližu Bio Save laboratoriju ili kancelariju.

Bio Save Sarajevo
Maglajska 4
033 742 856

Bio Save Banja Luka
Ive Andrića 14
051 268 264